Fashion 1

Hipoteca multidivisa. Dictamen jurídic

Tesi de Fi de Màster (UAB). El present dictamen jurídic analitza les problemàtiques subjacents d’un cas pràctic hipotètic, proposat per l’equip docent del Màster de l’Advocacia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El nucli de l’exercici recau en l’estudi del Dret Civil de les hipoteques multidivisa i la contractació de productes financers per part de consumidors i usuaris.

Fashion 2

Business survival and characteristics at the core of the C.I.T.

Master Thesis (UAB). Vallès region is very close to Barcelona, but there are several factors that make this territory unique. The Catalonia Innovation Triangle (C.I.T.) is located there, inside the boundaries of the towns of Cerdanyola, Sant Cugat and Rubí, and this area hosts important business parks and top-quality universities, with their own company incubators.

Fashion 3

Acomiadament i xarxes socials. Dret públic i noves tecnologies

Tesi de Fi de Grau (UAB). L’ús de xarxes socials ha crescut exponencialment durant els últims cinc anys. Ja sigui a través de dispositius mòbils o amb els ordinadors de titularitat empresarial, els treballadors fan ús d’aquestes plataformes durant l’horari laboral, posant a l’abast de moltes persones continguts que revelen característiques de la seva personalitat, preferències, opinions i informacions sensibles, a la vegada que poden disminuir la seva pròpia productivitat.

I properament en vindran més!

Els propers articles s'aniran incloent en aquest lloc web. / Los próximos artículos se irán incluyendo en este sitio web. / Next papers will be included in this website.