Image: Business survival and characteristics at the core of the C.I.T.

Business survival and characteristics at the core of the C.I.T.


Master Thesis (UAB). Vallès region is very close to Barcelona, but there are several factors that make this territory unique. The Catalonia Innovation Triangle (C.I.T.) is located there, inside the boundaries of the towns of Cerdanyola, Sant Cugat and Rubí, and this area hosts important business parks (Parc Tecnològic del Vallès, @ Sant Cugat Business Park) and top-quality universities (UAB, UPC, ESADE), with their own company incubators. The present analysis studies the characteristics of 119 companies situated at the core of the triangle, with emphasis in Sant Cugat and Cerdanyola, and elaborates an econometric model that determines the average firm survival possibilities, according to several pre-defined properties, thus verifying the hypotheses formulated according to the academic contributions.


Tesi de Fi de Màster (UAB). La regió del Vallès es troba molt a la vora de Barcelona, però hi ha diversos factors que fan aquest territori únic. El Catalonia Innovation Triangle (C.I.T.) és aquí, dins dels termes municipals de Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí, i aquesta àrea acull importants parcs empresarials (Parc Tecnològic del Vallès, @ Sant Cugat Business Park) i universitats d'alt nivell (UAB, UPC, ESADE), amb les seves pròpies incubadores. El present anàlisi estudia les característiques de 119 empreses situades al nucli del triangle, amb èmfasi a Sant Cugat i Cerdanyola, i elabora un model economètric que determina la mitjana de possibilitats de supervivència dels negocis, d'acord amb propietats prèviament definides, verificant així les hipòtesis formulades d'acord amb les contribucions acadèmiques.


Tesis de Fin de Máster (UAB). La región del Vallès se encuentra muy cerca de Barcelona, pero hay varios factores que hacen este territorio único. El Catalonia Innovation Triangle (C.I.T.) está aquí, dentro de los términos municipales de Cerdanyola, Sant Cugat y Rubí, y esta área acoge importantes parques empresariales (Parc Tecnològic del Vallès, @ Sant Cugat Business Park) y universidades de alto nivel (UAB, UPC, ESADE), con sus propias incubadoras. El presente análisis estudia las características de 119 empresas situadas en el núcleo del triángulo, con énfasis en Sant Cugat y Cerdanyola, y elabora un modelo econométrico que determina la media de posibilidades de supervivencia de los negocios, de acuerdo con propiedades previamente definidas, verificando así las hipótesis formuladas de acuerdo con las contribuciones académicas.


TFM Economics Link TFM Economics

Download full text / View Recercat